محسن رضایی: در «جنگ کامل اقتصادی» تحمیل‌شده هستیم
محسن رضایی: در «جنگ کامل اقتصادی» تحمیل‌شده هستیم

 محسن رضایی: در «جنگ کامل اقتصادی» تحمیل‌شده هستیم / انقلاب، «عقبه‌۱۳۰ ساله» داردمردم نسبت به مسائل اقتصادی کاملا واقف نیستند/ اگر نصف فشار اقتصادی که به ایران وارد شده به کشور دیگری وارد شود کمتر از ۴۸ ساعت سقوط می کند معاون اقتصادی رئیس جمهور:علت آنکه مردم نسبت به مسائل اقتصادی کاملا واقف نیستند عدم […]

 محسن رضایی: در «جنگ کامل اقتصادی» تحمیل‌شده هستیم / انقلاب، «عقبه‌۱۳۰ ساله» داردمردم نسبت به مسائل اقتصادی کاملا واقف نیستند/ اگر نصف فشار اقتصادی که به ایران وارد شده به کشور دیگری وارد شود کمتر از ۴۸ ساعت سقوط می کند

معاون اقتصادی رئیس جمهور:علت آنکه مردم نسبت به مسائل اقتصادی کاملا واقف نیستند عدم مشارکت کامل آنها در اقتصاد است. اگر نصف فشار اقتصادی که به ایران وارد شده است به اقتصاد کشور دیگری وارد شود کمتر از ۴۸ ساعت سقوط می کند.

ما در جنگ کامل اقتصادی هستیم و اگر مردم در اداره اقتصاد و مسائل پولی، مالی مشارکت داده شوند به این مسائل آگاه می شوند و مشارکت آنها افزایش پیدا می‌کند. مردم سالاری اجتماعی هنوز به صورت کامل اجرا نشده است.