محققان: اندازه مردمک چشم شما می‌تواند راز مهمی را درباره توانایی‌های مغزتان برملا کند
محققان: اندازه مردمک چشم شما می‌تواند راز مهمی را درباره توانایی‌های مغزتان برملا کند

محققان: اندازه مردمک چشم شما می‌تواند راز مهمی را درباره توانایی‌های مغزتان برملا کند دانشمندان دانشگاه سوکوبای ژاپن اندازه مردمک چشم ۲۴ داوطلب را در حین یک ورزش سبک ۱۰ دقیقه‌ای تحت نظر گرفتند و بعد با استفاده از تصویربرداری عصبی، واکنش مغز آن‌ها به امور شناختی را بررسی کردند. نتیجه این بود که هرچه […]

محققان: اندازه مردمک چشم شما می‌تواند راز مهمی را درباره توانایی‌های مغزتان برملا کند

دانشمندان دانشگاه سوکوبای ژاپن اندازه مردمک چشم ۲۴ داوطلب را در حین یک ورزش سبک ۱۰ دقیقه‌ای تحت نظر گرفتند و بعد با استفاده از تصویربرداری عصبی، واکنش مغز آن‌ها به امور شناختی را بررسی کردند. نتیجه این بود که هرچه اندازه مردمک چشم افراد در حین ورزش بزرگ‌تر می‌شد، عملکرد مغزی آن‌ها ارتقا می‌یافت.

محققان می‌گویند: «این یافته‌ها این فرضیه را تأیید می‌کند که مکانیزم‌های مرتبط با مردمک چشم…مکانیزم‌های بالقوه‌ای هستند که ورزشِ بسیار سبک می‌تواند از طریق آن‌ها فعال‌سازی قشر پیش‌پیشانی و عملکردهای اجرایی را تقویت کند.»