محمدعلی اسلامی ندوشن درگذشت
محمدعلی اسلامی ندوشن درگذشت

محمدعلی اسلامی ندوشن درگذشت 🔹محمدعلی اسلامی ندوشن، نویسنده و چهره فرهنگی پیشکسوت در ۹۶ سالگی در کانادا از دنیا رفت.

محمدعلی اسلامی ندوشن درگذشت

🔹محمدعلی اسلامی ندوشن، نویسنده و چهره فرهنگی پیشکسوت در ۹۶ سالگی در کانادا از دنیا رفت.