محمدی‌بخش: تاخیر در پرواز برای ایرلاین‌ها ضرر اقتصادی دارد
محمدی‌بخش: تاخیر در پرواز برای ایرلاین‌ها ضرر اقتصادی دارد

🔻محمدی‌بخش: تاخیر در پرواز برای ایرلاین‌ها ضرر اقتصادی دارد/ علت تاخیرها باید به مردم اطلاع‌رسانی شود رئیس سازمان هواپیمایی کشوری:هیچکس در مجموعه ایرلاین‌ها به‌دنبال پرواز با تاخیر نیست، چون برای شرکت ضرر اقتصادی دارد. 🔹علت تاخیر در پرواز باید شفاف و روشن به مردم اطلاع‌رسانی شود. 🔹موضوع تاخیرهای هواپیمایی یک زنجیره است؛ سازمان هواپیمایی هم […]

🔻محمدی‌بخش: تاخیر در پرواز برای ایرلاین‌ها ضرر اقتصادی دارد/ علت تاخیرها باید به مردم اطلاع‌رسانی شود

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری:هیچکس در مجموعه ایرلاین‌ها به‌دنبال پرواز با تاخیر نیست، چون برای شرکت ضرر اقتصادی دارد.

🔹علت تاخیر در پرواز باید شفاف و روشن به مردم اطلاع‌رسانی شود.

🔹موضوع تاخیرهای هواپیمایی یک زنجیره است؛ سازمان هواپیمایی هم با زنجیره‌ای از دلایل مواجه است، بخشی از آن آب و هوا، بخشی خرابی و تعمیرات هواپیما، بخشی نیروی انسانی، بخش فرودگاهی و امنیتی است و موضوعات مختلف دست به دست هم می‌دهد.