محمد ابراهیم رضازاده  به ذوب‌آهن پیوست
محمد ابراهیم رضازاده  به ذوب‌آهن پیوست

#نقل‌و‌انتقالات محمد ابراهیم رضازاده، مهاجم فصل گذشته شهرخودرو مشهد با عقدقراردادی به ذوب‌آهن پیوست.

#نقل‌و‌انتقالات

محمد ابراهیم رضازاده، مهاجم فصل گذشته شهرخودرو مشهد با عقدقراردادی به ذوب‌آهن پیوست.