محمد ابن عبدالرحمن آل ثانی:امیدواریم برجام به زودی به نتیجه برسد و تحریم‌ها بر طرف شود
محمد ابن عبدالرحمن آل ثانی:امیدواریم برجام به زودی به نتیجه برسد و تحریم‌ها بر طرف شود

محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر: امیدواریم برجام به زودی به نتیجه برسد و تحریم‌ها بر طرف شود 🔹سفر اخیر رئیس بانک مرکزی ایران برای پیدا کردن راه‌های توسعه همکاری‌ها بود. 🔹پیام‌هایی که آوردیم از سوی طرف‌های مختلف و درباره موضوعات مختلف بود. 🔹امریکا هم یک سری پیام‌ها به ما داده درباره موضوعی […]

محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر: امیدواریم برجام به زودی به نتیجه برسد و تحریم‌ها بر طرف شود

🔹سفر اخیر رئیس بانک مرکزی ایران برای پیدا کردن راه‌های توسعه همکاری‌ها بود.

🔹پیام‌هایی که آوردیم از سوی طرف‌های مختلف و درباره موضوعات مختلف بود.

🔹امریکا هم یک سری پیام‌ها به ما داده درباره موضوعی که مستقیما به توافق هسته‌ای مربوط نیست.