محمد حضرتی: نقد رسانه اصولگرا بر یادداشت تاجیک، اصرار بر تحلیل‌های مبتنی بر توهمات است
محمد حضرتی: نقد رسانه اصولگرا بر یادداشت تاجیک، اصرار بر تحلیل‌های مبتنی بر توهمات است

🔻محمد حضرتی: نقد رسانه اصولگرا بر یادداشت تاجیک، اصرار بر تحلیل‌های مبتنی بر توهمات است محمد حضرتی، مدیر مجموعه اعتمادآنلاین، در پاسخ به نقد سایت مشرق‌نیوز به یادداشت محمدرضا تاجیک در روزنامه اعتماد نوشت: 🔹️یادداشت منتشر شده در وبسایت مشرق نیوز که بدون نام نگارنده است، حاوی چنان خطاهای فاحشی در درک مطلب و متعاقبا […]

🔻محمد حضرتی: نقد رسانه اصولگرا بر یادداشت تاجیک، اصرار بر تحلیل‌های مبتنی بر توهمات است

محمد حضرتی، مدیر مجموعه اعتمادآنلاین، در پاسخ به نقد سایت مشرق‌نیوز به یادداشت محمدرضا تاجیک در روزنامه اعتماد نوشت:

🔹️یادداشت منتشر شده در وبسایت مشرق نیوز که بدون نام نگارنده است، حاوی چنان خطاهای فاحشی در درک مطلب و متعاقبا تحلیل برآمده از آن است که به سختی می‌توان قبول کرد که چنین کج‌فهمی صرفا ناشی از عدم آشنایی مطلق نگارنده بی‌نام آن مطلب از واژگان این حوزه باشد، بلکه آنچه بیش از هر چیز در آن نوشته نمایان است، اصرار بر تحلیل‌های مبتنی بر توهمات و خیالات ذهنی است.

🔹️طنز تلخ ماجرا اینجاست که یادداشت دکتر تاجیک از خشونت تحلیلی سخن می‌گوید و آن را بیش و پیش از آنکه محصول واقعیت‌ها بداند، محصول فانتزی‌هایی می‌داند که ابتدا به آنان می‌آموزند به چه میل کنند و چگونه بر اساس میلشان واقعیت‌ها را بنگرند، بفهمند و تحلیل کنند و از قضا مطلبی که قرار است نقدی بر آن باشد خود مثالی عینی می‌شود بر اینگونه خشونت تحلیلی.