محمد مهاجری: می‌جنگیم با سلبریتی‌ها
محمد مهاجری: می‌جنگیم با سلبریتی‌ها

محمد مهاجری: می‌جنگیم با سلبریتی‌ها/ در جنگ سیاسی با سلبریتی‌ها، شاید بتوانیم آنها را شکست دهیم اما پیش از آنها، خودمان جنگ را باخته‌ایم فعال سیاسی اصولگرا: 🔹خدا وکیلی آن روحانی بزرگواری که علی کریمی را «الدنگ» و «بی‌شرف» نامید، چه خدمتی به اسلام و اعتقادات ما و سنت حسنه نذری‌دادن کرد؟ مخاطب آیه «وجادلهم […]

محمد مهاجری: می‌جنگیم با سلبریتی‌ها/ در جنگ سیاسی با سلبریتی‌ها، شاید بتوانیم آنها را شکست دهیم اما پیش از آنها، خودمان جنگ را باخته‌ایم

فعال سیاسی اصولگرا:

🔹خدا وکیلی آن روحانی بزرگواری که علی کریمی را «الدنگ» و «بی‌شرف» نامید، چه خدمتی به اسلام و اعتقادات ما و سنت حسنه نذری‌دادن کرد؟ مخاطب آیه «وجادلهم بالتی هی احسن» کیست؟ و «حسنات الأبرار سیئات المقربین» چه نسبتی با ناسزاگویی این روحانی عزیز دارد؟

🔹همه این‌هایی که این روزها را راه افتاده‌اند و به همه سلبریتی‌ها ـ بد و خوبشان ـ ناسزا می‌گویند، آنها را بی‌سواد و هوچی و پولدارهای مرفه بی‌درد و… می‌نامند، حلیم چه کسی را هم می‌زنند؟

🔹چون این افراد در زمان انتخابات از آقای رئیسی یا فلان جناح حمایت نکرده‌اند مهدورالدم هستند؟ مگر غیر از رئیسی، کاندیداهای دیگر ریاست‌جمهوری آدم‌های همین سرزمین نیستند؟ و مگر شورای نگهبان همه آنها را تأیید نمی‌کند؟ پس چرا دفاع سلبریتی‌ها از یک کاندیدا گناه نابخشودنی می‌شود؟ 

🔹سلبریتی‌ها فرزندان همین آب و خاک‌اند. دست بر قضا، اکثریت بزرگی از سلبریتی‌ها، زاده پس از انقلاب‌اند و در هوای جمهوری اسلامی نفس کشیده‌اند. خیلی از این‌هایی که بهشان فحش می‌دهند، پدران همین جامعه هستند که مسئولیت ارشاد و راهنمایی آنها را برعهده داشته‌اند. 

🔹کسی نمی‌گوید سلبریتی‌ها باید پیش‌نماز باشند. خودشان هم چنین توقعی ندارند. اگر حرفی می‌زنند، جنس حرفشان از همین‌هایی است که مردم کف کوچه و خیابان می‌زنند. تفاوتش در گستره انتشار آن است. اگر این را قبول داریم، رفتارمان را با آنها درست کنیم و اطمینان کنیم که همان چیزهایی را می‌گویند که منافع ملی کشور ایجاب می‌کند.

🔹در جنگ سیاسی با سلبریتی‌ها، شاید بتوانیم آنها را شکست دهیم اما پیش از آن‌ها، خودمان جنگ را باخته‌ایم. نه به آنها، به مردم و به اعتماد مردم.