مخبر به روسیه رفت
مخبر به روسیه رفت

🔻مخبر به روسیه رفت 🔹معاون اول رئیس جمهوری با هدف شرکت و سخنرانی در دومین مجمع اقتصادی خزر عازم روسیه شد. محمد مخبر:یکی از برنامه های این سفر، پیگیری مصوبات اجلاس سران و توافق‌ها میان رؤسای جمهوری کشورهای حاشیه خزر است. 🔹کشورهای حاشیه خزر مصمم‌اند در حوزه سرمایه گذاری، ترانزیت و مناسبات اقتصادی، روابط خود […]

🔻مخبر به روسیه رفت

🔹معاون اول رئیس جمهوری با هدف شرکت و سخنرانی در دومین مجمع اقتصادی خزر عازم روسیه شد.

محمد مخبر:یکی از برنامه های این سفر، پیگیری مصوبات اجلاس سران و توافق‌ها میان رؤسای جمهوری کشورهای حاشیه خزر است.

🔹کشورهای حاشیه خزر مصمم‌اند در حوزه سرمایه گذاری، ترانزیت و مناسبات اقتصادی، روابط خود را گسترش دهند.