مخبر: مشکل پرونده استراماچونی حتما حل می‌شود
مخبر: مشکل پرونده استراماچونی حتما حل می‌شود

مخبر: مشکل پرونده استراماچونی حتما حل می‌شود معاون اول رئیس جمهوری: تصمیم دولت کمک به باشگاه‌های ورزشی به صورت عام و کمک به حل مشکل آنهاست. باید در پرونده استراماچونی هم باشگاه استقلال را کمک کرد و حتما درست می‌شود؛ البته دولت مستقیم نمی‌تواند کمک کند بلکه باید اقداماتی انجام دهیم تا به شکلی دیگر […]

مخبر: مشکل پرونده استراماچونی حتما حل می‌شود

معاون اول رئیس جمهوری:

تصمیم دولت کمک به باشگاه‌های ورزشی به صورت عام و کمک به حل مشکل آنهاست.

باید در پرونده استراماچونی هم باشگاه استقلال را کمک کرد و حتما درست می‌شود؛ البته دولت مستقیم نمی‌تواند کمک کند بلکه باید اقداماتی انجام دهیم تا به شکلی دیگر به آنها کمک کند.