مداح معروف: تذکر به «افراد بی‌حجاب» باید مخفیانه انجام شود
مداح معروف: تذکر به «افراد بی‌حجاب» باید مخفیانه انجام شود

مداح معروف: تذکر به «افراد بی‌حجاب» باید مخفیانه انجام شود مهدی سلحشور، مداح:با این فضای رسانه‌ای نباید علنی با فردی که منکری را مرتکب شده است، مشابه گشت ارشاد برخورد کرد؛ زیرا کوچک‌ترین برخوردی، خودزنی است. 🔹البته نمی‌توان برخوردی هم نداشت؛ بلکه باید برخورد و تذکر را مخفیانه انجام داد. امروز اطلاعات افراد به راحتی […]

مداح معروف: تذکر به «افراد بی‌حجاب» باید مخفیانه انجام شود

مهدی سلحشور، مداح:با این فضای رسانه‌ای نباید علنی با فردی که منکری را مرتکب شده است، مشابه گشت ارشاد برخورد کرد؛ زیرا کوچک‌ترین برخوردی، خودزنی است.

🔹البته نمی‌توان برخوردی هم نداشت؛ بلکه باید برخورد و تذکر را مخفیانه انجام داد. امروز اطلاعات افراد به راحتی قابل احصاء است. می‌توان شیوه تذکر و برخورد را تغییر داد.