مدارس ابتدایی تبریز فردا تعطیل است
مدارس ابتدایی تبریز فردا تعطیل است

مدارس ابتدایی تبریز فردا تعطیل است ▫️فعالیت تمامی مقاطع پیش دبستانی و ابتدایی نواحی پنجگانه تبریز فردا شنبه ۱۹آذر ۱۴۰۱ غیرحضوری خواهد بود. ⭕ اطلاعیه شماره دوم/شنبه ۱۹آذر ۱۴۰۱؛ مدارس دوره اول متوسطه شیفت صبح نواحی پنجگانه تبریز غیرحضوری است

مدارس ابتدایی تبریز فردا تعطیل است

▫️فعالیت تمامی مقاطع پیش دبستانی و ابتدایی نواحی پنجگانه تبریز فردا شنبه ۱۹آذر ۱۴۰۱ غیرحضوری خواهد بود.

⭕ اطلاعیه شماره دوم/شنبه ۱۹آذر ۱۴۰۱؛ مدارس دوره اول متوسطه شیفت صبح نواحی پنجگانه تبریز غیرحضوری است