مدارس تبریز در نوبت بعد از ظهر حضوری است
مدارس تبریز در نوبت بعد از ظهر حضوری است

مدارس تبریز در نوبت بعد از ظهر حضوری است بر اساس اطلاعیه آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی فعالیت مدارس شهرستان تبریز در نوبت بعد از ظهر امروز شنبه ۱۶ دی طبق برنامه درسی مدارس به شکل حضوری خواهد بود. به گزارش تایسیز نیوز به نقل از ایرنا، امروز به دنبال بارش برف، مدارس تبریز […]

مدارس تبریز در نوبت بعد از ظهر حضوری است

مدرسه

بر اساس اطلاعیه آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی فعالیت مدارس شهرستان تبریز در نوبت بعد از ظهر امروز شنبه ۱۶ دی طبق برنامه درسی مدارس به شکل حضوری خواهد بود.

به گزارش تایسیز نیوز به نقل از ایرنا، امروز به دنبال بارش برف، مدارس تبریز و تعدادی دیگر از شهرستان های آذربایجان شرقی در نوبت صبح به صورت غیرحضوری برگزار شد.

در ۴۵ روز گذشته مدارس شهر تبریز به مدت پنج روز به علت آلودگی هوا به صورت غیرحضوری برگزار شد.