مدعی جدید در خانواده کشتی‌گیر ایرانی-ژاپنی؛ آریا یوشیدا ملی‌پوش شد!
مدعی جدید در خانواده کشتی‌گیر ایرانی-ژاپنی؛ آریا یوشیدا ملی‌پوش شد!

مدعی جدید در خانواده کشتی‌گیر ایرانی-ژاپنی؛ آریا یوشیدا ملی‌پوش شد! یکی دیگر از فرزندان کشتی‌گیر جواد اسفنجانی در ژاپن که تنها ۱۷ سال دارد با قهرمانی در انتخابی تیم ملی قرار است نماینده وزن ۵۵ کیلوگرم ژاپن در رقابت‌های قهرمانی نوجوانان جهان باشد.                       

مدعی جدید در خانواده کشتی‌گیر ایرانی-ژاپنی؛ آریا یوشیدا ملی‌پوش شد!

یکی دیگر از فرزندان کشتی‌گیر جواد اسفنجانی در ژاپن که تنها ۱۷ سال دارد با قهرمانی در انتخابی تیم ملی قرار است نماینده وزن ۵۵ کیلوگرم ژاپن در رقابت‌های قهرمانی نوجوانان جهان باشد.