مدل برزیلی عضو ارتش اوکراین کشته شد
مدل برزیلی عضو ارتش اوکراین کشته شد

مدل برزیلی عضو ارتش اوکراین کشته شد🔹 این مدل ۳۹ ساله و سرباز داوطلب اهل سائوپائولوی برزیل، سابقه جنگیدن همراه با پیشمرگه‌های کرد در عراق علیه داعش را نیز داشت و در منطقه کردستان عراق آموزش دیده بود.

مدل برزیلی عضو ارتش اوکراین کشته شد🔹

این مدل ۳۹ ساله و سرباز داوطلب اهل سائوپائولوی برزیل، سابقه جنگیدن همراه با پیشمرگه‌های کرد در عراق علیه داعش را نیز داشت و در منطقه کردستان عراق آموزش دیده بود.