مدودف: پهپادها تاثير خود در جنگ اوكراين را نشان داده اند
مدودف: پهپادها تاثير خود در جنگ اوكراين را نشان داده اند

🔻مدودف: پهپادها تاثير خود در جنگ اوكراين را نشان داده اند دیمیتری مدودف، رئیس جمهور سابق و معاون شورای امنیت ملی روسيه:پهپادها تاثیرگذاری خود در درگیری‌های مدرن را نشان داده‌‌اند. استفاده از آنها در منطقه عملیات ویژه نظامی، یک نیاز فوری است. 🔹روسیه هنوز تولید گسترده انواع پهپادهارا ایجاد نکرده است.

🔻مدودف: پهپادها تاثير خود در جنگ اوكراين را نشان داده اند

دیمیتری مدودف، رئیس جمهور سابق و معاون شورای امنیت ملی روسيه:پهپادها تاثیرگذاری خود در درگیری‌های مدرن را نشان داده‌‌اند. استفاده از آنها در منطقه عملیات ویژه نظامی، یک نیاز فوری است.

🔹روسیه هنوز تولید گسترده انواع پهپادهارا ایجاد نکرده است.