مدیرعامل سابق شرکت پگاه لرستان به قتل رسید
مدیرعامل سابق شرکت پگاه لرستان به قتل رسید

مدیرعامل سابق شرکت پگاه لرستان به قتل رسید فرمانده انتظامی خرم‌آباد:حشمت الله بهرامی مدیرعامل سابق شرکت پگاه لرستان پس از برکناری از سمت خود توسط افراد ناشناس با ضرب گلوله به قتل رسید.

مدیرعامل سابق شرکت پگاه لرستان به قتل رسید

فرمانده انتظامی خرم‌آباد:حشمت الله بهرامی مدیرعامل سابق شرکت پگاه لرستان پس از برکناری از سمت خود توسط افراد ناشناس با ضرب گلوله به قتل رسید.