مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز خبر داد:احداث ۲۰ پارک محله‌ای جدید طی سال آینده در تبریز
مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز خبر داد:احداث ۲۰ پارک محله‌ای جدید طی سال آینده در تبریز

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز خبر داد:احداث ۲۰ پارک محله‌ای جدید طی سال آینده در تبریز مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز از احداث ۲۰ پارک محله‌ای در سال آینده خبر داد. به گزارش شهریار، اکبر امجدی در دومین نشست از سلسله نشست‌های خبری مدیران شهرداری تبریز، اظهار […]

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز خبر داد:احداث ۲۰ پارک محله‌ای جدید طی سال آینده در تبریز

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز از احداث ۲۰ پارک محله‌ای در سال آینده خبر داد.

به گزارش شهریار، اکبر امجدی در دومین نشست از سلسله نشست‌های خبری مدیران شهرداری تبریز، اظهار کرد: مشارکت فعال شهروندان در حفظ و صیانت از فضای شهر رابطه مستقیمی با بهبود وضعیت زیباسازی مناظر شهری دارد.وی با اشاره به برنامه های این سازمان در سال آینده افزود: طرح کاشت نهال برای متولدین و متوفیان برای اولین بار در تبریز اجرا خواهد شد.

این طرح با هدف گسترش و ترویج فرهنگ درخت‌کاری و افزایش حس تعلق شهروندان به فضای سبز شهری اجرایی می‌شود. به طوری که فرزند تازه متولد شده خانواده هم سن خود درختی در شهر تبریز خواهد داشت.

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز تصریح کرد: برای افزایش نشاط و شادابی شهروندان و توسعه فضای سبز طبق برنامه ریزی ها در سال آینده در هر منطقه حداقل دو پارک محله‌ای احدث خواهد شد.

سلسله نشست‌های خبری مدیران شهرداری تبریز به همت اداره کل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تبریز و با هدف تبیین عملکرد مناطق و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری تبریز و با حضور نوبتی اصحاب رسانه به عنوان نمایندگان افکار عمومی روزهای شنبه و سه شنبه هر هفته برگزار می شود.