مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌شرقی:  امسال هیچ‌گونه خاموشی نداریم
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌شرقی:  امسال هیچ‌گونه خاموشی نداریم

🔸 مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌شرقی: امسال هیچ‌گونه خاموشی نداریم 🔹 اکبر فرج نیا در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به رشد بی سابقه گرما و همچنین ورود به بخشی از مصارف خاص مثل تولید رمز ارزهای غیر مجاز و افزایش بارهای مصرفی سرمایشی طی چند سال گذشته، فشار مضاعفی از جهت […]

🔸 مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌شرقی: امسال هیچ‌گونه خاموشی نداریم

🔹 اکبر فرج نیا در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به رشد بی سابقه گرما و همچنین ورود به بخشی از مصارف خاص مثل تولید رمز ارزهای غیر مجاز و افزایش بارهای مصرفی سرمایشی طی چند سال گذشته، فشار مضاعفی از جهت تامین برق مصرفی مشترکان ایجاد شد که نتیجه آن خاموشی برای مشترکان و صنایع در گذشته بود.

🔹وی خاطرنشان کرد: با استقرار دولت سیزدهم و برنامه ریزی های خوبی که در تامین برق انجام شد، از آذر ماه سال گذشته اقدامات برای عبور از قطعی برق و تداوم برق مشترکان آغاز شد که نتیجه کوتاه مدت آن عبور پایدار از زمستان ۱۴۰۰ بود.