مدیرعامل واتساپ: گفته‌های پاول دورف بی‌اساس و برای تبلیغ تلگرام است
مدیرعامل واتساپ: گفته‌های پاول دورف بی‌اساس و برای تبلیغ تلگرام است

مدیرعامل واتساپ: گفته‌های پاول دورف بی‌اساس و برای تبلیغ تلگرام است 🔹مدیرعامل واتساپ در جواب ادعای اخیر پاول دورف می‌گوید که او برای تبلیغ تلگرام اطلاعات اشتباهی را دراختیار مخاطبان قرار می‌دهد. 🔹هفته گذشته، پاول دورف، بنیان‌گذار و مدیرعامل تلگرام با انتشار توییتی اذعان داشت که واتساپ ناامن است و کاربران برای حفظ اطلاعات شخصی‌شان […]

مدیرعامل واتساپ: گفته‌های پاول دورف بی‌اساس و برای تبلیغ تلگرام است

🔹مدیرعامل واتساپ در جواب ادعای اخیر پاول دورف می‌گوید که او برای تبلیغ تلگرام اطلاعات اشتباهی را دراختیار مخاطبان قرار می‌دهد.

🔹هفته گذشته، پاول دورف، بنیان‌گذار و مدیرعامل تلگرام با انتشار توییتی اذعان داشت که واتساپ ناامن است و کاربران برای حفظ اطلاعات شخصی‌شان باید از آن دوری کنند.