مدیر سابق شبکه کودک: کانون نباید به آموزش و پرورش واگذار می‌شد
مدیر سابق شبکه کودک: کانون نباید به آموزش و پرورش واگذار می‌شد

مدیر سابق شبکه کودک: کانون نباید به آموزش و پرورش واگذار می‌شد محمد سرشار :واگذاری کانون به آموزش و پرورش از ابتدا تصمیم درستی نبوده است و کانون به خاطر ماهیت هنری خود نیاز به مدیریت بالا دستی دارد که اقتضائات هنر را بشناسد. 🔹آموزش و پرورش باید تجدید نظر اساسی‌ای در رابطه با کانون […]

مدیر سابق شبکه کودک: کانون نباید به آموزش و پرورش واگذار می‌شد

محمد سرشار :واگذاری کانون به آموزش و پرورش از ابتدا تصمیم درستی نبوده است و کانون به خاطر ماهیت هنری خود نیاز به مدیریت بالا دستی دارد که اقتضائات هنر را بشناسد.

🔹آموزش و پرورش باید تجدید نظر اساسی‌ای در رابطه با کانون داشته باشد و اگر توانایی تأمین نیازهای کانون را ندارد، آن را به مجموعه‌ای واگذار کند که به ذات هنری کانون، نزدیک‌تر است.