مدیر عامل ایدم درگذشت
مدیر عامل ایدم درگذشت

📌مدیر عامل ایدم درگذشت ▫️محمد رستم‌نژاد مدیرعامل شرکت ایدم تبریز صبح امروز سه‌شنبه در بیمارستان بین المللی تبریز دارفانی را وداع گفت ▫️وی مدتی بود به دلیل بیماری در بیمارستان تحت درمان قرار گرفته بود ▫️گفتنی است رستم نژاد سابقه مدیرعامل شرکت سایپا آذربایجان، عضو هییت مدیره شرکت سمتکو و مدیر حراست شرکت چرخشگر را […]

📌مدیر عامل ایدم درگذشت

▫️محمد رستم‌نژاد مدیرعامل شرکت ایدم تبریز صبح امروز سه‌شنبه در بیمارستان بین المللی تبریز دارفانی را وداع گفت

▫️وی مدتی بود به دلیل بیماری در بیمارستان تحت درمان قرار گرفته بود

▫️گفتنی است رستم نژاد سابقه مدیرعامل شرکت سایپا آذربایجان، عضو هییت مدیره شرکت سمتکو و مدیر حراست شرکت چرخشگر را بر عهده داشت