مدیر عامل شرکت ملی نفت: روسیه اطلاعات میادین نفتی ایران را افشا نمی‌کند
مدیر عامل شرکت ملی نفت: روسیه اطلاعات میادین نفتی ایران را افشا نمی‌کند

🔻مدیر عامل شرکت ملی نفت: روسیه اطلاعات میادین نفتی ایران را افشا نمی‌کند محسن خجسته مهر، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران: در تمام قرارداد‌های نفتی و گازی با پیمانکاران، قرارداد محرمانگی نیز امضا می‌شود و طرفین مقید هستند که از افشای اطلاعات اجتناب کنند. 🔹برای تمامی طرح‌های توسعه چه شرکت‌های داخلی و چه خارجی […]

🔻مدیر عامل شرکت ملی نفت: روسیه اطلاعات میادین نفتی ایران را افشا نمی‌کند

محسن خجسته مهر، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران: در تمام قرارداد‌های نفتی و گازی با پیمانکاران، قرارداد محرمانگی نیز امضا می‌شود و طرفین مقید هستند که از افشای اطلاعات اجتناب کنند.

🔹برای تمامی طرح‌های توسعه چه شرکت‌های داخلی و چه خارجی این موضوع لحاظ خواهد شد.

🔹در مورد همه شرکت‌ها و چه خارجی و چه داخلی قرارداد محرمانگی مطرح است، بنابراین در قرارداد با روسیه نیز به طور قطع هیچ اطلاعاتی به بیرون درز نخواهد کرد.