مدیر مجتمع مس سونگون، بهره بردار نمونه معدنی معرفی شد
مدیر مجتمع مس سونگون، بهره بردار نمونه معدنی معرفی شد

مدیر مجتمع مس سونگون، بهره بردار نمونه معدنی معرفی شد در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن که ۶ مردادماه در سالن همایش های بین المللی شهر تبریز با حضور صنعتگران و مقامات ملی، منطقه ای و استانی برگزار شد، مدیر مجتمع مس سونگون به عنوان بهره بردار نمونه معدنی انتخاب شد و در همین […]

مدیر مجتمع مس سونگون، بهره بردار نمونه معدنی معرفی شد در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن که ۶ مردادماه در سالن همایش های بین المللی شهر تبریز با حضور صنعتگران و مقامات ملی، منطقه ای و استانی برگزار شد، مدیر مجتمع مس سونگون به عنوان بهره بردار نمونه معدنی انتخاب شد و در همین راستا طی آیینی از جهانگیر رضوی مدیر مجتمع مس سونگون با اهدای تندیس و لوح زرین، تجلیل شد.