مذاکرات ایران با ترکیه برای تمدید قرارداد گازی و تجارت انرژی
مذاکرات ایران با ترکیه برای تمدید قرارداد گازی و تجارت انرژی

🔻مذاکرات ایران با ترکیه برای تمدید قرارداد گازی و تجارت انرژی 🔹در جریان سفیر وزیر نفت به ترکیه، یکی از مهم‌ترین محورهای مورد مذاکره، تمدید قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه بود که اصول آن مورد توافق دو طرف است. 🔹مقرر شد برای ادامه مذاکرات کارگروهی مشترک برای کار روی موضوع تمدید قرارداد شکل گیرد. […]

🔻مذاکرات ایران با ترکیه برای تمدید قرارداد گازی و تجارت انرژی

🔹در جریان سفیر وزیر نفت به ترکیه، یکی از مهم‌ترین محورهای مورد مذاکره، تمدید قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه بود که اصول آن مورد توافق دو طرف است.

🔹مقرر شد برای ادامه مذاکرات کارگروهی مشترک برای کار روی موضوع تمدید قرارداد شکل گیرد.

🔹قرارداد کنونی ۲۵ ساله صادرات گاز ایران به ترکیه در سال ۲۰۲۶ میلادی به پایان می‌رسد.