مذاکرات وین؛ برگزاری دور دوم مذاکرات باقری و مورا در “کوبورگ”
مذاکرات وین؛ برگزاری دور دوم مذاکرات باقری و مورا در “کوبورگ”

مذاکرات وین؛ برگزاری دور دوم مذاکرات باقری و مورا در “کوبورگ” 🔹در ادامه مذاکرات وین که از روز پنجشنبه از سر گرفته شد، هیات‌های ایران و اتحادیه اروپا پنج‌شنبه شب با یکدیگر دیدار و رایزنی کردند. 🔹مذاکرات ایران و ۱+۴ در سطح معاونان و مدیران سیاسی وزیران خارجه از روز پنجشنبه در وین پس از […]

مذاکرات وین؛ برگزاری دور دوم مذاکرات باقری و مورا در “کوبورگ”

🔹در ادامه مذاکرات وین که از روز پنجشنبه از سر گرفته شد، هیات‌های ایران و اتحادیه اروپا پنج‌شنبه شب با یکدیگر دیدار و رایزنی کردند.

🔹مذاکرات ایران و ۱+۴ در سطح معاونان و مدیران سیاسی وزیران خارجه از روز پنجشنبه در وین پس از یک دوره طولانی وقفه در گفت‌وگوهای مستقیم از سر گرفته شد.