مراسم تشییع جنازه اورخان عسگراف در باکو
مراسم تشییع جنازه اورخان عسگراف در باکو

مراسم تشییع جنازه اورخان عسگراف در باکو 🔹اورخان عسگراف در حمله به سفارت آذربایجان در تهران جان خود را از دست داد.

مراسم تشییع جنازه اورخان عسگراف در باکو

🔹اورخان عسگراف در حمله به سفارت آذربایجان در تهران جان خود را از دست داد.