مردان متاهل و تحصیل‌کرده، بیش‌تر از زنان عمر می‌کنند
مردان متاهل و تحصیل‌کرده، بیش‌تر از زنان عمر می‌کنند

مردان متاهل و تحصیل‌کرده، بیش‌تر از زنان عمر می‌کنند محققان در دانشگاه جنوبی دانمارک می‌گویند این تصور رایج که مردان معمولا کم‌تر از زنان عمر می‌کنند، می‌تواند فقط یک افسانه باشد و مردان در واقع شانس زیادی برای زنده‌ماندن دارند؛ به‌خصوص اگر متاهل باشند یا به دانشگاه رفته باشند. 🔹بنابر نتایج این مطالعه که به‌تازگی […]

مردان متاهل و تحصیل‌کرده، بیش‌تر از زنان عمر می‌کنند

محققان در دانشگاه جنوبی دانمارک می‌گویند این تصور رایج که مردان معمولا کم‌تر از زنان عمر می‌کنند، می‌تواند فقط یک افسانه باشد و مردان در واقع شانس زیادی برای زنده‌ماندن دارند؛ به‌خصوص اگر متاهل باشند یا به دانشگاه رفته باشند.

🔹بنابر نتایج این مطالعه که به‌تازگی منتشر شده است، مردان در طول دو قرن گذشته به‌طور کلی ۲۵ تا ۵۰درصد بیش‌تر از زنان شانس زنده‌ماندن داشته‌اند؛ این تعداد شامل مردان ۱۹۹ کشور جهان واقع در تمامی قاره‌ها می‌شود.