مرد غریبه عاشق زنم شد، او را کشتم
مرد غریبه عاشق زنم شد، او را کشتم

مرد غریبه عاشق زنم شد، او را کشتم 🔹مرد جوانی که مدعی است برای پایان دادن به عشق ممنوع مردی به همسرش دست به جنایت زده است جزئیات قتل را توضیح داد 🔹مرد جوان بعد از اینکه نتوانست مقتول را راضی کند تا از زندگی‌اش خارج شود و دست از سر همسرش بردارد، او را […]

مرد غریبه عاشق زنم شد، او را کشتم

🔹مرد جوانی که مدعی است برای پایان دادن به عشق ممنوع مردی به همسرش دست به جنایت زده است جزئیات قتل را توضیح داد

🔹مرد جوان بعد از اینکه نتوانست مقتول را راضی کند تا از زندگی‌اش خارج شود و دست از سر همسرش بردارد، او را کشت.‌

🔹این پرونده زمانی تشکیل شد که جسد مردی در اطراف یک روستا در غرب تهران پیدا شد. یکی از اهالی روستا به پلیس گفت: دو روز قبل مرد جوانی به روستا آمد. ماشینش در گل گیر کرد. به او گفتم می‌توانم کمکش کنم و با تراکتورم ماشینش را از گل بیرون کشیدم. او هم بعد از کمک من به حسابم پول ریخت و بعد هم رفت.

🔹وقتی ماموران شماره‌حساب را ردیابی کردند متوجه شدند مرد جوان ارسلان نام دارد. با شناسایی و بازداشت ارسلان مشخص شد مقتول از مدتی قبل با همسر ارسلان رابطه داشته و این جنایت در پی عشق ممنوعه رخ داده است.