مرگ، واکسن‌نزده‌ها و دوز اولی‌ها را به یک اندازه تهدید می‌کند
مرگ، واکسن‌نزده‌ها و دوز اولی‌ها را به یک اندازه تهدید می‌کند

مرگ، واکسن‌نزده‌ها و دوز اولی‌ها را به یک اندازه تهدید می‌کند/وزارت بهداشت فوتی‌های واکسن‌نزده را اعلام کند 🔹مرگ‌های رخ داده بین ۱ ژانویه ۲۰۲۱ تا ۳۱ مارس ۲۰۲۲ در انگلیس، علاوه بر تاثیر واکسیناسیون بر کاهش فوت، تاثیر تزریق دزهای دوم و سوم یادآور را نشان می‌دهد. 🔹بررسی دفتر پژوهش ایرنا از آمار وزارت بهداشت […]

مرگ، واکسن‌نزده‌ها و دوز اولی‌ها را به یک اندازه تهدید می‌کند/وزارت بهداشت فوتی‌های واکسن‌نزده را اعلام کند

🔹مرگ‌های رخ داده بین ۱ ژانویه ۲۰۲۱ تا ۳۱ مارس ۲۰۲۲ در انگلیس، علاوه بر تاثیر واکسیناسیون بر کاهش فوت، تاثیر تزریق دزهای دوم و سوم یادآور را نشان می‌دهد.

🔹بررسی دفتر پژوهش ایرنا از آمار وزارت بهداشت انگلیس نشان می‌دهد با گذشت زمان زیاد از تزریق دز اول، تاثیر حفاظتی واکسن در بدن کم شده و به تدریج نمودار مرگ افرادی که تنها یک دز زده‌اند، با کسانی که واکسن نزده‌اند، به هم می‌رسند.

🔹براساس یک گزارش اکونومیست، در نخستین سال واکسیناسیون در جهان در (۸ دسامبر ۲۰۲۰ تا ۸ دسامبر ۲۰۲۱) واکسن کرونا توانسته جان ۱۴.۴ میلیون نفر را از مرگ نجات دهد. اگر این محاسبه اکونومیست درست باشد، درصورت نبود واکسیناسیون کرونا، امروز با آمار ۲۱ میلیون نفری فوتی‌های کرونا در جهان مواجه بودیم.

🔹تطبیق فوت‌شده‌ها و واکسن‌نزده‌ها کارایی واکسیناسیون را نشان می‌دهد. کاری که اینک با توجه به ضعیف شدن پروتکل‌های مراقبتی و واکسن‌گریزی ۱۴ میلیون ایرانی ضروری به نظر می‌رسد.