مرگ جوان ۲۲ ساله ارومیه ای در اثر صاعقه
مرگ جوان ۲۲ ساله ارومیه ای در اثر صاعقه

مرگ جوان ۲۲ ساله ارومیه ای در اثر صاعقه بر اثر صاعقه یک نفر در ارومیه جان باخت و ٢ نفر نیز در میاندوآب به شدت مصدوم شدند.  روز پنج شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه یک جوان ۲۲ ساله با هویت رزگار احمدی در روستای شیخ زرد مرگور واقع در بخش سیلوانای ارومیه بر اثر صاعقه […]

مرگ جوان ۲۲ ساله ارومیه ای در اثر صاعقه

بر اثر صاعقه یک نفر در ارومیه جان باخت و ٢ نفر نیز در میاندوآب به شدت مصدوم شدند.

 روز پنج شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه یک جوان ۲۲ ساله با هویت رزگار احمدی در روستای شیخ زرد مرگور واقع در بخش سیلوانای ارومیه بر اثر صاعقه جان خود را از دست داد.