مسجدی که به جای ملات از زرده تخم مرغ برای استحکام بنایش  استفاده شده است
مسجدی که به جای ملات از زرده تخم مرغ برای استحکام بنایش  استفاده شده است

مسجدی که به جای ملات از زرده تخم مرغ برای استحکام بنایش  استفاده شده است 🔹مسجد جامع هشترود یکی از آثار تاریخی ایران است. 🔹مسجد جامع هشترود با قدمتی که به دوره قاجار بازمی‌گردد، در سال ۱۲۵۹ توسط اسکندر خان ابن مرحمت و محمد صادق خان حسین قلی خان بنا شده است و با نام […]

مسجدی که به جای ملات از زرده تخم مرغ برای استحکام بنایش  استفاده شده است

🔹مسجد جامع هشترود یکی از آثار تاریخی ایران است.

🔹مسجد جامع هشترود با قدمتی که به دوره قاجار بازمی‌گردد، در سال ۱۲۵۹ توسط اسکندر خان ابن مرحمت و محمد صادق خان حسین قلی خان بنا شده است و با نام مسجد عاليجاه نیز شهرت دارد.

🔹 بنای مسجد شامل ایوان در جنوب، ورودی و کفش‌کن در سمت شرق و شبستان می‌شود.

🔹 از نکات جالب پیرامون ساخت مسجد، استفاده از زرده تخم مرغ به‌جای ملات به‌منظور استحکام بیشتر بنا است.

🔹با ۶۰۰ متر مربع وسعت، این مسجد مستطیلی شکل دارای شبستانی با ۶ ستون پایه سنگی و سرستون‌های مقرنس‌كاری‌شده و قطاربندی‌شده با نقش و نگار برجسته است.

🔹 با توجه به ارزش تاریخی، مسجد جامع به‌عنوان یکی از جاهای دیدنی هشترود در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.