مسعود پزشکیان: حضرت علی (ع) می فرماید اگر حرف‌های خود را عملی نکردم گردنم را بزنید!
مسعود پزشکیان: حضرت علی (ع) می فرماید اگر حرف‌های خود را عملی نکردم گردنم را بزنید!

مسعود پزشکیان: حضرت علی (ع) می فرماید اگر حرف‌های خود را عملی نکردم گردنم را بزنید! در فیلم چینی «افسانه سه برادر» شخصی قولی می‌دهد اما نمی‌تواند آن را عملی کند لذا گردنش را می‌زنند ما هم خلاف تعهد عمل می کنیم و مثل آب خوردن توجیه می‌کنیم! نماینده تبریز در مجلس: در اسلام و […]

مسعود پزشکیان: حضرت علی (ع) می فرماید اگر حرف‌های خود را عملی نکردم گردنم را بزنید!

در فیلم چینی «افسانه سه برادر» شخصی قولی می‌دهد اما نمی‌تواند آن را عملی کند لذا گردنش را می‌زنند

ما هم خلاف تعهد عمل می کنیم و مثل آب خوردن توجیه می‌کنیم!

نماینده تبریز در مجلس: در اسلام و حتی در حکومت‌های قدیم یکی از بحث‌هایی که در حاکمان وجود داشت این بود که اگر قول یا وعده‌ای می‌دادند، گردن‌شان را گرو می‌گذاشتند.