مسعود کیمیایی هم اجازه خروج از ایران پیدا نکرد
مسعود کیمیایی هم اجازه خروج از ایران پیدا نکرد

مسعود کیمیایی هم اجازه خروج از ایران پیدا نکرد 🔹کانون فیلمسازان مستقل ایران خبر داده که مسعود کیمیایی، فیلمساز شناخته شده ممنوع الخروج شده است. 🔹آقای کیمیایی قرار بود برای نمایش فیلم «خائن کشی» در جشنواره فیلم روتردام در هلند حضور پیدا کند. 🔹آخرین فیلم مسعود کیمیایی در بخش هاربر جشنواره فیلم روتردام به نمایش […]

مسعود کیمیایی هم اجازه خروج از ایران پیدا نکرد

🔹کانون فیلمسازان مستقل ایران خبر داده که مسعود کیمیایی، فیلمساز شناخته شده ممنوع الخروج شده است.

🔹آقای کیمیایی قرار بود برای نمایش فیلم «خائن کشی» در جشنواره فیلم روتردام در هلند حضور پیدا کند.

🔹آخرین فیلم مسعود کیمیایی در بخش هاربر جشنواره فیلم روتردام به نمایش در آمده است.‌