مسمومیت دانش‌آموزان ۷ مدرسه اردبیل
مسمومیت دانش‌آموزان ۷ مدرسه اردبیل

مسمومیت دانش‌آموزان ۷ مدرسه اردبیل/ ۱۰۸ دانش‌آموز به بیمارستان منتقل شدند رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل:در این مدارس متاسفانه دانش‌آموزان بوی گاز یا مشابه آن را احساس کرده و با علائم مشکوک تنفسی به متولیان آموزشی شکایت خود را ارائه و گزارش مسمومیت ۷ مدرسه دخترانه اعلام شد. وضعیت عمومی این دانش‌آموزان مساعد است و […]

مسمومیت دانش‌آموزان ۷ مدرسه اردبیل/ ۱۰۸ دانش‌آموز به بیمارستان منتقل شدند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل:در این مدارس متاسفانه دانش‌آموزان بوی گاز یا مشابه آن را احساس کرده و با علائم مشکوک تنفسی به متولیان آموزشی شکایت خود را ارائه و گزارش مسمومیت ۷ مدرسه دخترانه اعلام شد.

وضعیت عمومی این دانش‌آموزان مساعد است و بررسی وضعیت دانش‌آموزان نیز در حال انجام و وضعیت تنفسی رو به بهبود است.