مسمومیت و مدیران بی مسئولیت
مسمومیت و مدیران بی مسئولیت

مسمومیت و مدیران بی مسئولیت🖋مهدی مستفید🔹بیش از سه ماه است هر از گاهی خبر مسمومیت‌های مشکوک در مدارس دخترانه منتشر می شود. در روزهای اخیر تعداد و گسترش جغرافیایی این اخبار گسترده تر شده است. تهادر یک هفته گذشته دهها مدرسه در سراسر کشور از قم تا اردبیل، از تهران تا تبریز، همدان، زنجان، اورمیه، […]

مسمومیت و مدیران بی مسئولیت
🖋مهدی مستفید
🔹بیش از سه ماه است هر از گاهی خبر مسمومیت‌های مشکوک در مدارس دخترانه منتشر می شود. در روزهای اخیر تعداد و گسترش جغرافیایی این اخبار گسترده تر شده است.

تهادر یک هفته گذشته دهها مدرسه در سراسر کشور از قم تا اردبیل، از تهران تا تبریز، همدان، زنجان، اورمیه، بروجرد، رشت، کرمانشاه، اصفهان، کرج، لاهیجان، مشگین شهر، مغان و….مورد حمله با گازهای سمی قرار گرفته اند.
تعداد این حملات در چند روز اخیر چنان گسترده شده است که این باور راکه کشور تحت حملات سازمان یافته بیولوژیکی قرار گرفته قوت گرفته است.
تعداد حملات به قدری زیاد شده است که دیگر گروههای مختلف سیاسی از انکار آن عبور کرده و به مرحله متهم سازی یکدیگر رسیده اند.
فارغ از این که کدام سازمان و با چه انگیزه ای این حملات را سازمان داده است، شاهد رفتارهای نامتناسبی از مسئولین ذیربط هستیم، رفتارهایی که نه در راستای حل مسئله که در مسیر تبدیل مسئله به بحران در حرکت است.
پس از ۳ ماه از شروع این نوع حملات هیچ نهاد مسئولی در خصوص ماهیت آن اظهار نظر مناسب نکرده است، گازهای مورد استفاده مورد شناسایی قرار نگرفته اند، با وجود دوربین های امنیتی در مدارس تا کنون هیچ کس حتی به عنوان مظنون بازداشت نشده، یا حداقل خبرش منتشر نشده است، هیچ اقدامی جهت ارتقاء امنیتی مدارس صورت نگرفته، هیچ برنامه پدافندی برای مقابله با این حملات تدوین نشده و هیچ آموزش پدافندی به پرسنل و دانش آموزان داده نشده است. گویی  هیچ کس در این خصوص  مسئولیتی ندارد! و همه چیز تقصیر دشمن است! دشمنی که هویت و ماهیتش هم بر کسی مشخص نیست.
اگر مسئولی پیدا می شد جا داشت از او پرسیده شود اگر واقعا به مرحله ای رسیدیم که دشمن قادر است چنین حملات گسترده و بی نقصی را بدون کوچکترین رد پایی از خود اجرا کند. به فرض استفاده از گازهای کشنده،سرانجام کشور چه خواهد رسید؟
این ملت ثابت کرده است هر زمان نیاز بوده از امنیتش تا پای جان دفاع کرده است و اگر امروز هم شاهد پاسخگویی شفاف از سوی مسئولین باشد باز صحنه بر مخلین امنیت تنگ خواهد گشت ولی افسوس که تاکنون جز گانگستر بازی، رفتارهای نامربوط ، فرافکنی و تلاش برای بایکوت اخبار از مسئولین ندیدیم.
وقتی حکومت به عنوان مسئول امنیت کشور برای ظهور حقیقت نکوشید، از اطلاع و آگاهی صحیح جامعه امتناع کند. مرجعیتش را از دست می دهد و جامعه با روایت‌های دیگر به حرکت در می آید. آن وقت تلاش برای روایت سازی های کذایی هم کارساز نخواهد شد.
به نظر می رسد گسترش حملات شیمیایی به مدارس و حس نا امنی ناشی از آن در حال عبور از آستانه تحمل جامعه است. مسئولین ذیربط آگاه باشند با رویه ای که در پیش گرفته اند در حال تبدیل مسئله به بحرانی فراگیر هستند، بحرانی که می تواند به مراتب سنگین تر از وقایع پاییز گذشته باشد.