مسمومیت ۱۴ دانش آموز بیله سواری به علت نشت گاز شهری
مسمومیت ۱۴ دانش آموز بیله سواری به علت نشت گاز شهری

🔹️مسمومیت ۱۴ دانش آموز بیله سواری به علت نشت گاز شهری رئیس فوریت‌های پزشکی استان اردبیل:▫️حادثه نشت گاز در یکی از مدارس شهرستان بیله سوار به وقوع پیوست و در این حادثه ۱۴ نفر از دانش آموزان ۱۰ تا ۱۲ ساله با مسمومیت نسبی به بیمارستان منتقل شدند.▫️همکاران اورژانس در محل مدرسه مذبور مستقر بوده […]

🔹️مسمومیت ۱۴ دانش آموز بیله سواری به علت نشت گاز شهری

رئیس فوریت‌های پزشکی استان اردبیل:▫️حادثه نشت گاز در یکی از مدارس شهرستان بیله سوار به وقوع پیوست و در این حادثه ۱۴ نفر از دانش آموزان ۱۰ تا ۱۲ ساله با مسمومیت نسبی به بیمارستان منتقل شدند.▫️همکاران اورژانس در محل مدرسه مذبور مستقر بوده و در حال معاینه پزشکی بقیه دانش آموزان هستند.