مسمومیت ۴۹ نفر از دانش آموزان مدارس تبریز
مسمومیت ۴۹ نفر از دانش آموزان مدارس تبریز

مسمومیت ۴۹ نفر از دانش آموزان مدارس تبریز مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز از اعزام ۴۹ نفر از دانش آموزان دختر به مراکز درمانی به دنبال گزارش مسمومیت در سه مدرسه دخترانه در شهرستان تبریز خبر داد. امیر عزیزی: در پی این گزارش و با مراجعه نیروهای اورژانس در مجموع ۴۹نفر از دانش […]

مسمومیت ۴۹ نفر از دانش آموزان مدارس تبریز

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز از اعزام ۴۹ نفر از دانش آموزان دختر به مراکز درمانی به دنبال گزارش مسمومیت در سه مدرسه دخترانه در شهرستان تبریز خبر داد.

امیر عزیزی: در پی این گزارش و با مراجعه نیروهای اورژانس در مجموع ۴۹نفر از دانش آموزان دختر به مراکز درمانی منتقل شده اند.

البته تعداد افرادی که ادعای مسمومیت داشتند بسیار بیشتر بود که با رسیدگی و بررسی نیروهای اورژانس بسیاری از آنها به صورت سرپایی مرخص شده و مشکل خاصی نداشته اند.

وضعیت هیچ یک از ۴۹ دانش آموزی نیز که در این حادثه دچار مسمومیت شده بودند، حاد نیست و برای انجام بررسی های بیشتر و اطمینان از سلامتی به بیمارستان سینای تبریز منتقل شده و تحت مراقبت های کنترلی هستند. 

این دانش آموزان مربوط به مقاطع یک مدرسه ابتدایی و ۲ دبیرستان دخترانه در مناطق تبریز، باسمنج و ستارداداشی هستند.