مسکن‌ در حال ساخت از ۱٫۷ میلیون خانه فراتر رفت
مسکن‌ در حال ساخت از ۱٫۷ میلیون خانه فراتر رفت

هم‌زمان با رونق گرفتن بازار ساخت مسکن، هم اکنون ۱٫۷ میلیون واحد مسکونی در مراحل مختلف ساخت قرار دارد و به مرور زمان به مردم تحویل داده می‌شود. به گزارش تایسیزنیوز، بر اساس به‌روزترین اطلاعات وزارت راه و شهرسازی، در حال حاضر یک میلیون و ۷۵۹ هزار و ۱۳۸ واحد مسکونی در حال ساخت در […]

هم‌زمان با رونق گرفتن بازار ساخت مسکن، هم اکنون ۱٫۷ میلیون واحد مسکونی در مراحل مختلف ساخت قرار دارد و به مرور زمان به مردم تحویل داده می‌شود.

به گزارش تایسیزنیوز، بر اساس به‌روزترین اطلاعات وزارت راه و شهرسازی، در حال حاضر یک میلیون و ۷۵۹ هزار و ۱۳۸ واحد مسکونی در حال ساخت در کشور وجود دارد. بر اساس این اطلاعات ۳۲۲ هزار و ۵۹۰ زمین در شهرهای کشور واگذار شده و ساخت مسکن در آنها آغاز شده است. همچنین ۴۷۴ هزار واحد مسکونی نیز در قالب طرح‌های حمایتی تعریف‌شده بر روی اراضی ۹۹ ساله در حال ساخت است.

علاوه بر واحدهای یادشده، ۲۱۰ هزار مسکن برای نیروهای مسلح و ۱۵۱ هزار خانه در بافت فرسوده شهری در حال ساخت است. همچنین ۱۰۰ هزار و ۳۸۲ واحد مسکونی نیز در قالب مسکن مهرهای نیمه‌تمام مراحل پایانی ساخت خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از سر می‌گذرانند و ۱۳۶ هزار مسکن در قالب طرح خودمالکی شهری نیز در حال ساخت است.

در کنار واحدهای مسکونی شهری، ساخت و ساز در روستاها هم پیگیری می‌شود و ۳۲۴ هزار مسکن روستایی در کنار واگذاری ۴۰ هزار زمین زمینه ساخت مسکن در فضاهای غیرشهری را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ایجاد کرده است.

رونق ساخت مسکن به کاهش قیمت خانه ختم شد

در این راستا، محمد حمیدزاده، کارشناس مسکن به خبرنگار فارس گفت: با رونق گرفتن ساخت و ساز شاهد کاهش قیمت مسکن هستیم و بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، قیمت مسکن در تهران برای سومین ماه متوالی کاهشی شد.

به گزارش فارس، دولت از ابتدای سال ۱۴۰۰ بر اساس قانون جهش تولید مسکن موظف است، زمینه ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی و عرضه به بازار مسکن را فراهم کرده و از این طریق زمینه ساماندهی بازار را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ فراهم کند.

بر این اساس با گذشت دو سال از فعالیت دولت، هم اکنون بیش از ۱٫۷ میلیون مسکن در قالب طرح نهضت ملی مسکن در حال ساخت است.