مسیل‌ها و بستر رودخانه‌های مراغه قبل از بارندگی‌ها لایروبی شود
مسیل‌ها و بستر رودخانه‌های مراغه قبل از بارندگی‌ها لایروبی شود

مسیل‌ها و بستر رودخانه‌های مراغه قبل از بارندگی‌ها لایروبی شود ▫️ معاون استاندار آذربایجان‌شرقی و فرماندار ویژه شهرستان مراغه گفت: مسیل‌ها و بستر رودخانه‌های این شهرستان باید قبل از بارندگی‌ها لایروبی و از وقوع حوادث غیرمترقبه جلوگیری شود.

مسیل‌ها و بستر رودخانه‌های مراغه قبل از بارندگی‌ها لایروبی شود

▫️ معاون استاندار آذربایجان‌شرقی و فرماندار ویژه شهرستان مراغه گفت: مسیل‌ها و بستر رودخانه‌های این شهرستان باید قبل از بارندگی‌ها لایروبی و از وقوع حوادث غیرمترقبه جلوگیری شود.