مسی پس از قهرمانی: خداحافظی نمی کنم 
مسی پس از قهرمانی: خداحافظی نمی کنم 

مسی پس از قهرمانی: خداحافظی نمی کنم  🔹️ این غیر قابل باور است. می دانستم که خدا جام را به من می دهد، مطمئن بودم. قهرمانی در جام جهانی از روز اول دوران حرفه‌ای‌ام آروزی من بود و همیشه دوست داشتم با این قهرمانی دورانم را به پایان برسانم. 🔹️ نه، من از بازی های […]

مسی پس از قهرمانی: خداحافظی نمی کنم 

🔹️ این غیر قابل باور است. می دانستم که خدا جام را به من می دهد، مطمئن بودم. قهرمانی در جام جهانی از روز اول دوران حرفه‌ای‌ام آروزی من بود و همیشه دوست داشتم با این قهرمانی دورانم را به پایان برسانم.

🔹️ نه، من از بازی های ملی خداحافظی نمیکنم، میخواهم به عنوان قهرمان جهان با پیراهن آرژانتین همچنان بازی کنم.