مشاور تیم مذاکره کننده هسته‌ای: بحث ارائه تضمین به ایران هنوز روی میز است
مشاور تیم مذاکره کننده هسته‌ای: بحث ارائه تضمین به ایران هنوز روی میز است

مشاور تیم مذاکره کننده هسته‌ای: بحث ارائه تضمین به ایران هنوز روی میز است محمد مرندی مشاور تیم مذاکره کننده هسته‌ای طی پیامی در توئیتر نوشت: 🔹اتهام‌های سیاسی علیه برنامه هسته‌ای ایران قرار بود بعد از گزارش مدیرکل آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای حل شوند، اما آمریکا و سه کشور اروپایی برعکس عمل کردند. این […]

مشاور تیم مذاکره کننده هسته‌ای: بحث ارائه تضمین به ایران هنوز روی میز است

محمد مرندی مشاور تیم مذاکره کننده هسته‌ای طی پیامی در توئیتر نوشت: 🔹اتهام‌های سیاسی علیه برنامه هسته‌ای ایران قرار بود بعد از گزارش مدیرکل آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای حل شوند، اما آمریکا و سه کشور اروپایی برعکس عمل کردند. این رویکرد باید اصلاح شود. پیشرفت‌هایی حاصل شده است، اما همه مسائل دیگر از جمله ارائه تضمین به ایران هنوز روی میز هستند.