مشاور روحانی: اعراب از موضع قدرت چین را مجبور کردند تمام خواسته‌هایشان علیه ایران را بپذیرد
مشاور روحانی: اعراب از موضع قدرت چین را مجبور کردند تمام خواسته‌هایشان علیه ایران را بپذیرد

مشاور روحانی: اعراب از موضع قدرت چین را مجبور کردند تمام خواسته‌هایشان علیه ایران را بپذیرد 🔹حمید ابوطالبی: سیاست خارجی چین و کشورهای شورای همکاری، مبتنی برمنافع ملی‌شان است، و سیاست‌ خارجی ایران بر پایه دشمنی با دیگران. 🔹اعراب خلیج‌فارس که به جهت تکنولوژی و ویژگی‌های بالای اقتصادی تایوان، تقریبا تمام آنها مانند روسیه! و […]

مشاور روحانی: اعراب از موضع قدرت چین را مجبور کردند تمام خواسته‌هایشان علیه ایران را بپذیرد

🔹حمید ابوطالبی: سیاست خارجی چین و کشورهای شورای همکاری، مبتنی برمنافع ملی‌شان است، و سیاست‌ خارجی ایران بر پایه دشمنی با دیگران.

🔹اعراب خلیج‌فارس که به جهت تکنولوژی و ویژگی‌های بالای اقتصادی تایوان، تقریبا تمام آنها مانند روسیه! و ترکیه و… با جمهوری چین (تایپه) – کابوس چین- ارتباط سیاسی، تجاری، اقتصادی و ارتباطات پروازی دارند، چین را از موضع قدرت مجبور کردند تا تمام خواسته‌های آنان علیه ایران را بپذیرد