مصباحی مقدم: در هر بانک یک ناظر شرعی مستقر می‌شود
مصباحی مقدم: در هر بانک یک ناظر شرعی مستقر می‌شود

مصباحی مقدم: در هر بانک یک ناظر شرعی مستقر می‌شود 🔹 رییس شورای فقهی بانک مرکزی از تعیین افرادی به عنوان ناظر برای استقرار در بانک ها، پس از طی یک دوره آموزشی و احراز شایستگی‌ها خبر داد. 🔹مصباحی مقدم: افرادی که به عنوان ناظر تعیین می‌شوند باید یک دوره آموزشی بگذرانند، به این شکل […]

مصباحی مقدم: در هر بانک یک ناظر شرعی مستقر می‌شود

🔹 رییس شورای فقهی بانک مرکزی از تعیین افرادی به عنوان ناظر برای استقرار در بانک ها، پس از طی یک دوره آموزشی و احراز شایستگی‌ها خبر داد.

🔹مصباحی مقدم: افرادی که به عنوان ناظر تعیین می‌شوند باید یک دوره آموزشی بگذرانند، به این شکل که متقاضیان در رقابتی شرکت می‌کنند و گروهی که موفقیت به دست می‌آورند، پس از احراز شایستگی‌ها برای انجام این کار به بانک‌ها معرفی می‌شوند.