معاون اقتصادی استاندار: آذربایجان شرقی به لحاظ شاخص های اقتصادی در مسیر جهشی قرار دارد
معاون اقتصادی استاندار: آذربایجان شرقی به لحاظ شاخص های اقتصادی در مسیر جهشی قرار دارد

معاون اقتصادی استاندار: آذربایجان شرقی به لحاظ شاخص های اقتصادی در مسیر جهشی قرار دارد محمد کلامی:آذربایجان شرقی در دولت سیزدهم به لحاظ شاخص های اقتصادی در مسیر جهشی قرار گرفته و در بیشتر حوزه های جزو سه استان برتر استدر بخش معدن با اینکه رتبه یک ذخایر معدنی را داریم اما ۵۰ درصد معادن […]

معاون اقتصادی استاندار: آذربایجان شرقی به لحاظ شاخص های اقتصادی در مسیر جهشی قرار دارد

محمد کلامی:آذربایجان شرقی در دولت سیزدهم به لحاظ شاخص های اقتصادی در مسیر جهشی قرار گرفته و در بیشتر حوزه های جزو سه استان برتر استدر بخش معدن با اینکه رتبه یک ذخایر معدنی را داریم اما ۵۰ درصد معادن راکد مانده اند.

در احیای واحدهای راکد جزو سه استان برتر، سوم در واحدهای توسعه ای، دوم در جواز تاسیس، اول در طرح های در دست اجرا و سوم در کسب و کار هستیم

همچنین در ۹ ماه امسال نسبت به ۱۲ ماه سال قبل ۱۲۰ درصد اعتبارات و تسهیلات بانکی جذب شد.