معاون خدمات شهری و اجرایی شهرداری تبریز مطرح کرد:مردم از محلول پاشی حمایت کنند
معاون خدمات شهری و اجرایی شهرداری تبریز مطرح کرد:مردم از محلول پاشی حمایت کنند

معاون خدمات شهری و اجرایی شهرداری تبریز مطرح کرد:مردم از محلول پاشی حمایت کنند جواد صدیقی:متاسفانه سال گذشته به ازای هر شهروند ۲۵ کیلوگرم نمک پاشی صورت گرفت که اثرات بسیار زیادی از جمله، شور‌شدن چاه های آب، از بین رفتن محیط زیست و تخریب زیرساخت‌های شهری دارد اما از مرداد ماه امسال با دستور […]

معاون خدمات شهری و اجرایی شهرداری تبریز مطرح کرد:مردم از محلول پاشی حمایت کنند

جواد صدیقی:متاسفانه سال گذشته به ازای هر شهروند ۲۵ کیلوگرم نمک پاشی صورت گرفت که اثرات بسیار زیادی از جمله، شور‌شدن چاه های آب، از بین رفتن محیط زیست و تخریب زیرساخت‌های شهری دارد اما از مرداد ماه امسال با دستور شهردار تبریز به دنبال خرید محلول‌ها با کمک دانشگاه تبریز رفتیم که این محلول‌ها برای آسفالت و محیط زیست ضرری ندارد.

▫️از شهرهایی مثل ارومیه، زنجان، اردبیل و شهرهای کوچک در خصوص این محلول از ما پیگیر شده‌اند و اگر آن جوابی که ما می‌خواهیم را بدهد، به نام شهرداری تبریز ثبت خواهیم کرد.

▫️همچنین در مناطقی که امکان محلول پاشی نخواهد بود از مردم میخواهیم که هرکس برف جلوی خانه‌اش را بر سر محلات جمع کنند تا ما هم آن‌ها را جمع کرده و به آجی چای یا امثال آنها انتقال دهیم.