معاون دبیرکل خانه کارگر کشور :دولت در بحث بازنشستگان تاکنون تنها بازی تبلیغاتی کرده است.
معاون دبیرکل خانه کارگر کشور :دولت در بحث بازنشستگان تاکنون تنها بازی تبلیغاتی کرده است.

🔰 *معاون دبیرکل خانه کارگر کشور حاج حسن صادقی:*دولت در بحث بازنشستگان تاکنون تنها بازی تبلیغاتی کرده است. ✳️حسن صادقی که در شبکه مجازی در جلسه هیأت اجرایی خانه کارگر آذربایجانشرقی سخن میگفت اظهار داشت: دولت در بحث حقوق بازنشستگان قدرت تصمیم گیری ندارد و مشکل دولت این است که در این خصوص در جا […]

🔰 *معاون دبیرکل خانه کارگر کشور حاج حسن صادقی:*دولت در بحث بازنشستگان تاکنون تنها بازی تبلیغاتی کرده است.

✳️حسن صادقی که در شبکه مجازی در جلسه هیأت اجرایی خانه کارگر آذربایجانشرقی سخن میگفت اظهار داشت: دولت در بحث حقوق بازنشستگان قدرت تصمیم گیری ندارد و مشکل دولت این است که در این خصوص در جا می زند و حرکتی که می کند حرکت بر تردمیل است.

✳️وی عدم اشراف دولت به قانون را در این زمینه یادآور شد و گفت: اگر وزیر مربوطه و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به قانون آگاهی کامل داشتند دولت را در این زمینه متعاقد می کردند نه اینکه باعث می شدند تا بازی تبلیغاتی برای رسانه های معاند ایجاد شود.

✳️صادقی اعتراضات بازنشستگان را تماما معلول یک حرکت دانست و گفت: آمدن جامعه بازنشستگی به کف خیابان ها همگی معلول تصمیمات دولت بوده است.

✳️وی با بیان اینکه تاخیر در پرداخت مطالبات بازنشستگان بار مالی در حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان برای تامین اجتماعی دارد گفت: این در حالی است که تامین اجتماعی حاضر برای دریافت بدهی ۹۰ هزار میلیارد تومانی دولت آماده کمک به دولت در نحوه تهاتر به حقوق بازنشستگان را دارد.

✳️معاون دبیرکل خانه کارگر اعتراضات بازنشستگان را کاملا صنفی عنوان کرد و گفت: وقتی دولت تعهدات خود را به سمت بی قانونی می کشاند منتج به اجتماعات صنفی می شود که در ابعاد فرا مرزی در ۱۷۰ بنگاه خبر پراکنی مخالف نظام منتشر می شود اما زمانی که آقای قالیباف مصوبه دولت را لغو می کند اعتراضات خیابانی خاموش می شود و این نشان می دهد اعتراضات بازنشستگان تماما صنفی است.

✳️وی تصمیم اخیر دولت در این زمینه را خلاف قانون دانست و گفت: تصمیم هیات دولت در تفویض اختیارات خود درباره تعیین میزان افزایش حقوق بازنشستگان به هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و ۴ وزیر داخل آن خلاف بوده در واقع سپردن امور از یک دولت بزرگ به یک دولت کوچکتر است.

✳️صادقی با بیان اینکه تصویب نهایی حقوق بازنشستگان اصلا ربطی به هیات امنای سازمان تامین اجتماعی ندارد اظهار داشت: آنچه که در این زمینه توسط سخنگوی دولت اعلام شد در واقع به نوعی دور زدن و پاس‌کاری قانون است و در واقع دولت با این اتلاف وقت‌ها در تصویب افزایش حقوق قانونی بازنشستگان در حال خرید زمان برای خود است.

✳️وی با بیان اینکه این زمان خریدن برای دولت مضر است اظهار داشت: لذا وقتی بازنشستگان در این مورد اعتراض می‌کنند، این را باید از چشم دولت دید و هزینه‌ای که بر دوش کشور در این زمینه گذاشته می‌شود، ناشی از تصمیمات دولت است. دولت باید سعی کند به جای خریدن زمان برای خود به فکر اجرای قانون باشد.

✳️صادقی بر ناآگاهی دولت از قانون تأکید کرد و گفت: این تصمیم دولت خلاف قانون است زیرا تصویب نهایی حقوق بازنشستگان اصلا ربطی به هیات امنای سازمان تامین اجتماعی ندارد و تصمیم کارشناسی درباره آن برعهده هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی و نه هیات امنای آن قرار دارد.

✳️معاون دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه در مورد حقوق بازنشستگان قانون صراحت دارد و گفته است مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی پیشنهاد افزایش حقوق را به هیئت مدیره می‌دهد و هیئت مدیره پس از بررسی تصویب می‌کند و به مدیرعامل ابلاغ می‌کند و رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی نیز به بالاترین مقام اجرایی برای تایید نهایی حکم را وصول می‌کند تا در جلسه هیئت دولت تصمیم‌گیری شود و با امضای رییس جمهور ابلاغ شود، تصمیم در این مورد از ابتدا با هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی بوده است. وزرای دولت تنها می‌توانند پیشنهاد هیات مدیره را تایید و رد کنند.

✳️صادقی به نتیجه بررسی در هیات امنای تامین اجتماعی اشاره کرد وگفت: اعضای هیئت دولت اغلب در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی حضور دارند. از ۹نفر اعضای این مجموعه ۴نفر مستقیم دولتی و مابقی به‌طور غیرمستقیم منصوب دولت هستند و دولت با این اقدام تصمیم درباره حقوق بازنشستگان را دوباره به خود و البته یک یک دولت کوچکتر واگذار کرده است. وقتی مدیرعامل تامین اجتماعی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و وزیر کار در یک جلسه حضور دارند و مابقی اعضا نیز به همین نحو وابسته به دولت و منسوبین آن هستند، نتیجه جلسه دوباره همان تصمیم هیات دولت خواهد بود.

✳️وی این تناقض در رفتار دولت و حرکت به سمت دور زدن قانون را به نفع کشور ندانست وگفت: دولت در تأمین منابع حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی جز پرداخت بدهی های عقب افتاده خود نقشی ندارد و وقتی این زمان خریدن دنبال می شود تعدی به حقوق بازنشستگان صورت گرفته است و دولت در یک موضوع واضح قانون را دور می زند.