معاون سازمان انرژی اتمی: برجام دیگر کارآیی ندارد
معاون سازمان انرژی اتمی: برجام دیگر کارآیی ندارد

معاون سازمان انرژی اتمی: برجام دیگر کارآیی ندارد این کارآیی بیشتر از همه برای اروپایی‌ها و آمریکا از بین رفته است باید درباره موضوع دیگری مثل منافع اقتصادی مشترک مذاکره کنیم؛ موضوع هسته‌ای دیگر قابل بحث نیست سید امیرحسین فقهی، معاون سازمان انرژی اتمی درباره آینده برجام گفت: برجام دیگر کارآیی ندارد و بیشتر از […]

معاون سازمان انرژی اتمی: برجام دیگر کارآیی ندارد

این کارآیی بیشتر از همه برای اروپایی‌ها و آمریکا از بین رفته است

باید درباره موضوع دیگری مثل منافع اقتصادی مشترک مذاکره کنیم؛ موضوع هسته‌ای دیگر قابل بحث نیست

سید امیرحسین فقهی، معاون سازمان انرژی اتمی درباره آینده برجام گفت: برجام دیگر کارآیی ندارد و بیشتر از همه برای اروپایی‌ها و آمریکا این کارآیی از بین رفته است. هدف از برجام بنا بر آنچه غربی‌ها مدعی هستند ایجاد وقفه در صنعت هسته‌ای ایران بوده است و اطمینان از اینکه ایران به سمت ساخت سلاح نمی‌رود، الان دیگر کل دنیا به این نتیجه رسیده که ایران دنبال ساخت سلاح نیست و اینکه اصلا دیگر امکان متوقف کردن ایران وجود ندارد.