معاون فنی و عمرانی شهرداری تبریز منصوب شد
معاون فنی و عمرانی شهرداری تبریز منصوب شد

معاون فنی و عمرانی شهرداری تبریز منصوب شد طی حکمی از سوی شهردار تبریز ، سامان احمدزاده به عنوان معاون فنی و عمرانی شهرداری معرفی شد. به گزارش شهریار، یعقوب هوشیار با صدور حکمی سامان احمدزاده را به عنوان معاون فنی و عمرانی خود معرفی کرد. سامان احمدزاده پیش از این به عنوان جانشین سرپرست […]

معاون فنی و عمرانی شهرداری تبریز منصوب شد

طی حکمی از سوی شهردار تبریز ، سامان احمدزاده به عنوان معاون فنی و عمرانی شهرداری معرفی شد.

به گزارش شهریار، یعقوب هوشیار با صدور حکمی سامان احمدزاده را به عنوان معاون فنی و عمرانی خود معرفی کرد. سامان احمدزاده پیش از این به عنوان جانشین سرپرست معاونت فنی و عمرانی شهرداری تبریز انتخاب شده بود.

در سوابق سامان احمدزاده، شهرداری منطقه ۶، معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۵ نیز وجود دارد.