معاون وزارت میراث فرهنگی: فروش ارزی بلیت هواپیما به گردشگری ضربه‌ می‌زد
معاون وزارت میراث فرهنگی: فروش ارزی بلیت هواپیما به گردشگری ضربه‌ می‌زد

معاون وزارت میراث فرهنگی: فروش ارزی بلیت هواپیما به گردشگری ضربه‌ می‌زد شالبافان، معاون وزارت میراث فرهنگی:🔹فروش ارزی بلیت هواپیما به مسافران خارجی متوقف شده است. 🔹بلیت ارزی برای غیر ایرانی‌ها افزایش هزینه‌های تمام شده سفر را به دنبال داشت و به صنعت گردشگری کشور ضربه وارد می‌کند. 🔹معاونت گردشگری تبعات اجرایی شدن بلیت دو […]

معاون وزارت میراث فرهنگی: فروش ارزی بلیت هواپیما به گردشگری ضربه‌ می‌زد

شالبافان، معاون وزارت میراث فرهنگی:🔹فروش ارزی بلیت هواپیما به مسافران خارجی متوقف شده است.

🔹بلیت ارزی برای غیر ایرانی‌ها افزایش هزینه‌های تمام شده سفر را به دنبال داشت و به صنعت گردشگری کشور ضربه وارد می‌کند.

🔹معاونت گردشگری تبعات اجرایی شدن بلیت دو نرخی را با سازمان هواپیمایی مطرح کرد و تصمیم بر بازنگری این تصمیم شد.